Uslovi kupovine o kojima vas ovim putem obaveštavamo kao posetioce naše veb strane važe za prodaju virtuelnog proizvoda iz ponude Jugodata DOO, sa sedištem u ul. Bulevar Milutina Milankovića 9G, Novi Beograd (U daljem tekstu: Trgovac) putem internet stranice latoqueblancheacademie.com

Osnovni podaci o firmi

Poslovno ime: Jugodata DOO
Adresa:Bulevar Milutina Milankovića 9G, Novi Beograd
Delatnost: Consulting & Investments
Šifra delatnosti: 2620
Matični broj: 07437064
Poreski broj (PIB): 100027580
Web adresa: https://latoqueblancheacademie.com
Kontakt e-mail: info@latoqueblancheacademie.com

Postupak kupovine

Kupovina proizvoda koji se prodaje putem sajta https://latoqueblancheacademie.com se može izvršiti od strane posetilaca sajta.

Poručivanjem proizvoda kupac prihvata ove Uslove kupovine.

Smatraće se da je potvrdom poručivanja od strane Trgovca zaključen ugovor između Trgovca i Kupca.

Kupovina

Kupovina može biti izvršena od strane posetilaca sajta unosom traženih podataka – ime, prezime, adresa, kontakt telefon, kontakt e-mail.

S obzirom da se radi o virtuelnom proizvodu, troškovi dostave proizvoda ne postoje. 

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se kurs (srednji kurs Narodne Banke Srbije). Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

Načini plaćanja

Plaćanje porudžbine izvršene putem sajta https://latoqueblancheacademie.com je moguće izvršiti platnim karticama.

Račun će kupcu biti dostavljen na e-mail adresu.

Pristup proizvodu

Nakon slanja porudžbine od strane Kupca počinje status obrade porudžbine. Tokom obrade na e-mail adresu kupca biće poslato obaveštenje o potvrdi porudžbine, kao i pristupni parametri za prijavu na adresu: https://latoqueblancheacademie.com/moj-nalog/.
U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili problema vezanih za porudžbinu, Kupac može kontaktirati Trgovca bez odlaganja.

Pristup kupljenom virtuelnom proizvodu, Trgovac odobrava Kupcu, nakon što Kupac potvrdu o izvršenoj uplati dostavi Trgovcu na email adresu info@latoqueblancheacademie.com, a najkasnije do datuma koji je naveden u potvrdi porudžbine.

Nakon što trgovac odobri pristup kupcu, kupac će putem sledeće adrese https://latoqueblancheacademie.com/moj-nalog/ imati pristup kupljenom virtuelnom proizvodu, u trajanju od 6 meseci od trenutka dobijanja pristupa.

Cene

Sve cene koje su izkazane na sajtu https://latoqueblancheacademie.com/moj-nalog/ su izražene u dinarima sa PDV. Trgovac Jugodata DOO je u sistemu PDV-a.

Za sve porudžbine uzimaju se važeće cene u trenutku potvrde plaćanja.

Trgovac zadržava pravo da trenutne cene može promeniti u svakom trenutku.

Kupovina robe uz posebne cenovne pogodnosti i/ili uz posebne prodajne podsticaje obavlja u skladu sa Uslovima koji su objavljeni na sajtu.

Intelektualna svojina

Sav sadržaj (tekstovi, slike i drugi materijali) koji se nalazi na https://latoqueblancheacademie.com predstavlja intelektualnu svojinu Trgovca ili trećih lica od kojih je Trgovac dobio saglasnost za njegovo korišćenje. Zabranjena je svaka upotreba sadržaja sajta https://latoqueblancheacademie.com u komercijalne ili u druge svrhe bez izričite saglasnosti Trgovca.

Politika reklamacija

Obaveštavamo poštovane kupce da reklamacije na kupljene virtuelne proizvode putem našeg sajta mogu izjaviti elektronski na mail info@latoqueblancheacademie.com

Kupac ima pravo prigovora na kupljen proizvod u roku od 14 dana od dana kupovine, a u situaciji kada je izvršio plaćanje, poslao potvrdu o uplati a nije dobio pristup u roku naznačenom u potvrdi porudžbine.

Istekom navedenog roka kupac gubi pravo na podnošenje prigovora.

Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje ovlašćeni radnik, i obaveštava Kupca u roku od 7 dana od dana prijema iste.

Napominjemo da reklamacije koje se tiču preuzetih pdf rešenja u elektronskom obliku nećemo biti u mogućnosti da uvažimo.

Zaštita privatnosti korisnika

U ime Jugodata DOO obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u Jugodata DOO odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica Banca Intesa a.d. Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama Banca Intesa a.d. Beograd. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Povraćaj sredstava

U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Firma je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Dina i Maestro metoda plaćanja.

Politika privatnosti

Jugodata DOO, sa sedištem u ulici Bulevar Milutina Milankovića 9G, Novi Beograd, PIB: 100027580 MB: 07437064 (u daljem tekstu: Trgovac) posvećuje punu pažnju zaštiti podataka o ličnosti korisnika sajta https://latoqueblancheacademie.com, odnosno kupaca koji od Trgovca kupuju proizvode preko navedenog sajta.

Svi podaci o kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kod Trgovca kojima su podaci neophodni radi obavljanja posla. Trgovac preduzima odgovarajuće zakonske tehničke i organizacione mere radi zaštite od neovlašćenog ili nezakonitog korišćenja ličnih podataka kupca.

Tokom posete sajtu https://latoqueblancheacademie.com Trgovac može prikupiti određene lične informacije koje su neophodne kako bi kupac podesio svoj nalog, kao i podatke koji su neophodni u svrhu naplate ili isporuku porudžbine.

Trgovac neće predati podatke o kupcima koji su prikupljeni putem sajta https://latoqueblancheacademie.com ili koje čuva u bazi registrovanih kupaca bilo kom trećem licu, osim ukoliko je na takvu predaju podataka obavezan u skladu sa važećim zakonima Republike Srbije.

Sajt https://latoqueblancheacademie.com može da prepozna ranijeg korisnika pomoću kolačića. Kolačići personalizuju posete sajtu u skladu sa ličnim potrebama korisnika. Kolačići se mogu onemogućiti podešavanjem Internet postavki uređaja kojim pristupate sajtu.

U ime Jugodata DOO obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalititne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Jugodata DOO odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Završne odredbe

Na sva pitanja u vezi sa poručivanjem proizvoda putem sajta https://latoqueblancheacademie.com koja nisu uređena ovim Uslovima kupovine primenjivaće se odredbe važećeg zakona u Republici Srbiji.

Ugovorne strane će nastojati da sva eventualna sporna pitanja reše mirnim putem, a ukoliko to ne bude moguće, takav spor će rešiti pred stvarnim nadležnim sudom u Beogradu.

Trgovac zadržava pravo da ove uslove kupovine menja bez prethodne najave, uz objavu na https://latoqueblancheacademie.com

U Beogradu, 11.11.2021. godine